APERIAs egenutviklede programvare Phone Assistant ("bobla") integrerer telefoni med EPJ-system

Med Phone Assistant ser man navn og telefonnummer på pasienten i PC-skjermen allerede før man løfter av telefonrøret. Pasientens journal åpnes med et klikk på navnet og pasientopplevelsen blir bedre når man hilser med rett navn og kan gå rett på sak.

Like viktig er det at man sparer tid hver gang en pasient ringer inn, kanskje 15 – 20 sekund pr. samtale. I løpet av uker og måneder snakker vi mye tid. Effektiviseringen betaler langt på vei telefonitjenesten.

Phone Assistant applikasjonen gir oppslag / henter journalkortet til innringere takket være integrasjon mellom telefonsystem og pasientjournalsystem

Dersom flere pasienter er registrert på samme
telefonnummer vises alle i «bobla».

Phone Assistant tar aldri fokus, og forstyrrer dermed ikke andre kjørende applikasjoner på pc’en. Når man setter over samtaler internt får også mottaker opp riktig pasient i bobla. 

Følgende journalsystemer er støttet: CGM Journal, Opus Dental, Infodoc Plenario (egen implementasjon) og SystemX