STATISTIKK OG RAPPORTER

Statistikk og rapporter gir deg oversikt over telefonbruken på de viktigste områdene

Telefonsystemet genererer store mengder trafikkdata som følge av inn- og utgående trafikk. Telefonitjenesten gir tilgang flere standard rapporter, samt mulighet for skreddersydde rapporter

Det er enkelt å følge med på om man overholder pasientforskriften med krav om maksimalt 2 min ventetid når man ringer inn.
Du kan også se hvor mange som la på mens de stod i kø, taletid, ventetid, samtaletider mm

Telefonitjenesten gir mulighet for sanntidsovervåking av alt som skjer på sentralbordet til enhver tid, som kan vises på en «wallboard».
I tillegg får man opptak av samtaler, med enkel tilbakefinning og avspilling. Det finnes krav til personvern som må ivaretas for implementering av slik funksjonalitet

Statistikker som viser ventetid i kø, antall ledige telefonoperatører i sentralbordet, besvarte og ubesvarte anrop