Faks

Du kan i de fleste tilfeller beholde faksen du har med vår telefonitjeneste. 

Telefonitjenesten inkluderer analog tilknytning for faks.

Faksen vil kjøre på laveste overføringshastighet. 

© APERIA AS 2019. AllE RETTIGHETER FORBEHOLDT