Telefoni er et virksomhetskritisk system for helseforetak

Vi samarbeider med de ledende leverandørene til primærhelsetjenesten, og bistår kostnadsfritt med å finne den telefoniløsning som passer best for deres klinikk

Telefoni i tråd med klinikkens behov

Stabilitet  |  Enkelhet  |  Effektivisering

Resepsjonist i mobilt sentralbord. Mobil telefoniløsning tilsvarende mobilt bedriftsnett

1. Behovsavklaring

Alle klinikker har sine unike særtrekk. Ingen telefoniløsninger er like. Aperia har inngående kunnskap om klinikkers telefonibruk og løsningene produsentene tilbyr. 

Nøkkelen til å finne riktig løsning er grundighet i kartleggingen av behovene. APERIA har en omfattende sjekkliste som gjør at man
unngår ubehagelige overraskelser

Resepsjonist i klassisk sentralbord snakker i bordtelefon tilknyttet telefoniløsningen

2. Valg av løsning

Etter at klinikkens behov er kartlagt starter prosessen med å finne hvilken telefoniløsning som passer
best. Før utarbeiding av tilbud gjennomføres en grundig samtale med klinikken der aktuelle løsninger
med pros og cons blir gjennomgått. 

Etter at behov, løsning og evt. tiltak før oppstart er avstemt,
utarbeides det utkast til avtale for den mest aktuelle telefoniløsningen.
Målsettingen er å ta frem en avtale som er så god at klinikken og produsenten blir enige om å
samarbeide i årene som kommer

Resepsjonist i fleksibelt sentralbord snakker i både bordtelefon og mobiltelefon.

3. Fungerende telefoniløsning

Etter at avtalen er signert starter prosessen med installasjon, implementering og opplæring.
Produsenten er den parten som skal gjennomføre dette, så vel som å yte nødvendig support for å
sikre at forventningene og avtalen blir oppfylt. 

APERIA er ikke en avtalepart etter at klinikken har
valgt løsning, men vil alltid være tilgjengelig for klinikken i den grad man har behov for samtale med
en uavhengig 3dje part

Integrasjon med journalsystem

Med integrasjon sparer du tid hver gang en pasient ringer inn. Du ser navnet på den som ringer allerede før du besvarer samtalen. Et klikk på navnet åpner journalen

Resepsjonist i sentralbord snakker i telefon tilknyttet vår telefoniløsning med hodesett

Aperia bistår lege- og tannklinikker med å velge rett telefoniløsning

Våre partnere har smarte telefoniløsninger som effektiviserer hverdagen til legekontorer, tannklinikker, kommunale helseforetak, fysioterapeuter og andre helseforetak tilknyttet Norsk Helsenett.

Vi kjenner primærhelsetjenestens spesielle behov, og vi kjenner de mest aktuelle leverandørene av telefoniløsninger. Dette utnytter vi for å sikre at klinikken får den telefoniløsningen som passer best i forhold til de faktiske behovene dere har. Vi jobber metodisk med kartlegging av klinikkens behov og «mapper» disse opp mot de ulike telefoniløsningenes egenskaper og såvel som priser.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om telefoni. Hos oss er gode råd gratis.