Telefonitjenesten levert lokalt

Mange klinikker foretrekker å kjøre IT lokalt. Medisinske systemer gjør at det er vanskelig å se for seg at alt kjører i skyen. Med ansatt(e) som har en del kompetanse, og en god lokal IT-partner kan dette være et godt alternativ. Man har også full kontroll på hvor pasientdata befinner seg

Plattform fra APERIA
Dersom man ikke har egnet server, leverer APERIA en rimelig standard plattform egnet inntil 12 brukere. Dersom man er flere brukere enn dette, tilpasses plattformen etter behovsavklaring med klinikken

Bruk av egen server
De fleste klinikker med egen server kan kjøre telefonsystemet på denne. I så fall er det viktig at serveren driftes på et profesjonelt nivå (99,9 % oppetid). I motsatt fall anbefaler vi plattform fra APERIA

Dataskap for telefonsystem levert lokalt