Kom i gang med PAL-telefonitjeneste

Trolig har Klinikken deres det meste på plass for å kunne ta i bruk telefonitjenesten

SMERTEFRI OVERGANG

APERIA styrer prosessen mot gamle og nye leverandører for å sikre at portering av telefonnummer går smertefritt, og man ikke blir stående uten telefoni/samband på noe tidspunkt

Ved avtaleinngåelsen av PAL-telefonitjeneste iverksettes følgende aktiveter

  • Vi verifiserer Internett-tilkobling med NHN
  • Phonect IP-abonnement settes i bestilling (vi tilrettelegger og kunden signerer elektronisk)
  • Vi installerer og implementerer PAL i hht. vår «best practice» og klinikkens ønsker
  • Klinikkens numre porteres til Phonect (Phonect sier opp overfor eksisterende teleoperatør)
  • Brukeropplæring gjennomføres like etter at installasjonen fant sted

SMERTEFRI OVERGANG

APERIA styrer prosessen mot gamle og nye leverandører for å sikre at portering av telefonnummer går smertefritt, og man ikke blir stående uten telefoni/samband på noe tidspunkt

Ved avtaleinngåelsen av PAL-telefonitjeneste iverksettes følgende aktiveter

  • Vi verifiserer Internett-tilkobling med NHN
  • Phonect-abonnement settes i bestilling (vi tilrettelegger og kunden signerer elektronisk)
  • Vi installerer og implementerer PAL i hht. vår «best practice» og klinikkens ønsker
  • Klinikkens numre porteres til Phonect (Phonect sier opp overfor eksisterende teleoperatør)
  • Brukeropplæring gjennomføres like etter at installasjonen fant sted