Kom i gang med PAL-telefonitjeneste

Trolig har Klinikken deres det meste på plass for å kunne ta i bruk telefonitjenesten

SMERTEFRI OVERGANG

APERIA styrer prosessen mot gamle og nye leverandører for å sikre at portering av telefonnummer går smertefritt, og man ikke blir stående uten telefoni/samband på noe tidspunkt

Ved avtaleinngåelsen av PAL-telefonitjeneste iverksettes følgende aktiveter

SMERTEFRI OVERGANG

APERIA styrer prosessen mot gamle og nye leverandører for å sikre at portering av telefonnummer går smertefritt, og man ikke blir stående uten telefoni/samband på noe tidspunkt

Ved avtaleinngåelsen av PAL-telefonitjeneste iverksettes følgende aktiveter