Vår historie

VI ER ET DEDIKERT SELSKAP SOM UTVIKLER PROGRAMVARE OG TELEFONITJENESTER FOR PRIMÆRHELSETJENESTEN

Selskapets røtter strekker seg tilbake til 2005.

Forretningsidéen var å utvikle smarte telefoniløsninger og sentralbord som effektiviserer hverdagen for leger, tannleger og ikke minst for helsesekretærene som normalt svarer på de fleste pasienthenvendelsene. Programvaren Phone Assistant (PA) var ferdig i 2010. Med PA ser man navn og telefonnummer på pasienten i PC-skjermen allerede før man løfter av telefonrøret, og pasientens journal åpnes med et enkelt klikk på navnet. Pasientopplevelsen blir også bedre når man hilser med rett navn og går rett på sak.

Løsningen bygger på IP Office telefonisystemet fra Avaya, som er markedets mest komplette telefoniløsning for mindre virksomheter. Mer informasjon om funksjonaliteten finnes på websidene.

APERIA er eneste tilbyder i bransjen som har egenutviklet programvare for integrasjon av Avaya telefonisystem og EPJ-system, med evne til videreutvikling og support av denne. Våre ressurser har supportert kundene kontinuerlig siden oppstarten fant sted, under litt ulike firmanavn.

APERIA sitt mål er å levere prisgunstige telefonitjenester tilpasset primærhelsetjenestens spesielle behov, slik at klinikkene kan konsentrere seg om pasientbehandling og effektiv drift, og ikke telefoniløsningen.