Kan telefoni være lønnsomt? Kanskje det!

I utgangspunktet er det en kostnad man er nødt til å ta for å betjene pasientene på en forsvarlig måte. Med PAL-telefonitjeneste ser imidlertid regnestykket annerledes ut. Det skyldes at integrasjonen med EPJ-systemet sparer klinikken for tid hver gang en pasient ringer inn. Og økt effektivitet er penger spart eller penger tjent.

Ingen andre telefoniløsninger gir samme rike funksjonalitet som vår telefonitjeneste om man ser på pris. Fra under kr 200 pr bruker pr måned får man en komplett sentralbord- og telefoniløsning. Den er skreddersydd opp mot klinikkens behov. ISDN-brukere sparer enda mer ved å bli kunde. 

En klinikk med 7 ansatte har i størrelsesorden 120 innkommende samtaler pr dag.
Besparelsen er i gjennomsnitt ca. 15 sekund pr samtale. I løpet av et år sparer man ca. 110 timer. Konservativt innebærer dette ca. kr. 55.000 i effektivisering, eg. besparelse. PAL-tjenesten koster fra under halvparten – dette gjør PAL til en «no-brainer». At pasientene opplever en mer direkte og personlig mottagelse er en bonus!

Vår telefoniløsning effektiviserer hverdagen, og gir lønnsomhet for våre kunder. Hver kunde er unik, så kontakt oss for å få en pris som stemmer for din klinikk.