Support 22 51 56 75 [email protected]
Sikkerhet
PAL ivaretar kommunikasjonssikkerheten
mellom klinikken og omverden

Personvernforordningen er et EU initiativ, på engelsk kalt General Data Protection Regulation, forkortet GDPR. Den er ennå ikke trådt i kraft i Norge, men kommer til å gjelde alle virksomheter.

 

APERIA oppbevarer ikke persondata av sensitiv karakter, ei heller persondata på vegne av våre kunder. Vi oppbevarer imidlertid informasjon av generell karakter om kunder og potensielle kunder som finnes tilgjengelig på nettet, herunder firmanavn, org.nr. og mailadresser som benyttes til bl.a. til utsendelsen av denne mailen. Vi selger ikke slike data, kombinerer ikke disse med annen informasjon, og behandler disse opplysningene i overenstemmelse med GDPR. 

De som vil vite mer om hva GDPR er for noe kan klikke inn på følgende linker: 

WIKIPEDIA 

https://no.wikipedia.org/wiki/Personvernforordningen 

DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) 

https://www.difi.no/search/site/gdpr

PAL-telefonitjeneste bygger på IP Office teknologi fra AVAYA Inc., verdens ledende produsent av telefoniløsninger. Dette betyr at du som kunde av APERIA, og bruker av PAL-tjenesten, er godt ivaretatt hva angår nye EU krav til personvern. Les mer om hva AVAYA har gjort for å være compliant med GDPR ved å laste ned denne White Paper utarbeidet av AVAYA