Support 22 51 56 75 [email protected]

KlinikkPortal er websider med kobling mot HelseNorge og Besøklegen.no, med rent design og gunstig pris. Målet er å gi pasientene en positiv opplevelse når de søker opp din klinikk på nettet, og akkurat den informasjonen de trenger. Vi ønsker velkommen som bruker av KlinikkPortal.

Hvordan fungerer koblingen mot HelseNorge og Besøklegen.no?

Digital dialog er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. Tjenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret. Alle de fire tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem. Tjenestene kan skrus av og på av legen selv. Dette gjør at det er mulig å bruke bare noen av tjenestene. Digital dialog er toveis, ved at både pasient og fastlege kan starte dialogen.

Meldinger fra pasient kommer rett inn i journalsystemet og lagres på riktig pasient. Legen besvarer dem enkelt herfra.

Hvilke journalsystemer støttes?

Digital Dialog fra HelseNorge støttes av Infodoc Plenario, SystemX, og CGM Journal. Du kan fortsatt få webside hos oss om du har annen EPJ-leverandør eller ikke ønsker Digital Dialog.

Difi krav til grensesnitt

KlinikkPortal er oversiktlig og informativ, og enkel i bruk for alle. Også mennesker med nedsatt funksjonsevne. KlinikkPortal er utformet etter Difi krav til Universell Utforming.

Les mer om KlinikkPortal